成语词句网欢迎您的到来
您的位置:成语词句网 > 美文欣赏 > 《诗经》-周南-第一篇:关雎

《诗经》-周南-第一篇:关雎

作者:成语词句网日期:

返回目录:美文欣赏

《诗经》-周南-第一篇:关雎

关关雎鸠,在河之洲。ɡuān ɡuān jū jiū,zài hé zhī zhōu

窈窕淑女,君子好逑。yǎo tiǎo shū nǚ,jūn zǐ hǎo qiú。
参差荇菜,左右流之。cēn cīxìnɡ càizuǒ yòu liú zhī。
窈窕淑女,寤寐求之。yǎo tiǎo shū nǚ,wù mèi qiú zhī。
求之不得,寤寐思服。qiú zhī bù dé,wù mèi sī fú。
悠哉悠哉,辗转反侧。yōu zāi yōu zāizhǎn zhuǎn fǎn cè。
参差荇菜,左右采之。cēn cīxìnɡ càizuǒ yòu cǎi zhī。
窈窕淑女,琴瑟友之。yǎo tiǎo shū nǚ,qín sè yǒu zhī。
参差荇菜,左右芼之。cēn cīxìnɡ càizuǒ yòumàozhī。
窈窕淑女,钟鼓乐之。yǎo tiǎo shū nǚ,zhōnɡ ɡǔ yàozhī。
 
《论语》中的诗经:
《论语》中有关“关雎”的记录有如下两句:
1、子曰:“关雎,乐而不淫,哀而不伤。”
2、子曰:“师挚之始,关雎之乱,洋洋乎盈耳哉!”
快乐而不放荡,忧愁而不哀伤,就是说开心和悲痛都要有个度,不能过了头,时刻都要有清楚的头脑,才能做出正确的判断,做正确的抉择,不然就一定会乐极生悲,或者伤心欲绝,毁害身体而坏了大事。
至于“关雎之乱”,从原文中就能体会到,这个青年在那段时间中,经历确实是起起伏伏、悲悲喜喜的,个人感情生活是非常丰富的。
原文讲解:
雎鸠鸟,如果结伴成定偶,当其中一只鸟儿叫了一声""后,另一只鸟儿会马上应和一声"",一呼一应紧密相连且短促响亮,不知道的人还以为雎鸠这种鸟儿就是连叫两声的。
这首诗借用雎鸠雄鸟和雌鸟之间心心相印、十分融洽的感情关系,从一开始就暗喻出本诗是关于男女情爱,并且最后结果应该是像雎鸠鸟一样,男女终成眷属,喜结良缘。
结果是美好的,但过程却是波澜起伏的,真可谓“关雎之乱”了:
青年男子首先遇到了一个窈窕淑女,此女不但容色、身材出众,并且也知书达理、善良贤惠。这样的女人,无论在古代还是现代,都一定是不缺乏追求者的。
这个青年和我们大多数人一样,看见如此优秀的女人后,开始心猿意马了:首先没心工作,采摘荇菜(如上图)时,是左右流之的;然后思前想后,鼓足勇气向人去表白了,“寤寐求之”,求之的结果一定是人家没同意;所以就伤痛欲绝,犯起相思病,开始茶不思饭不想水不喝,脑海里都是人家的身影了,这就是诗中说的寤寐思服,“辗转反侧”。
乐而不淫,哀而不伤”,想要抱得美人归,自暴自弃,就此沉沦是不可能赢得才色皆出众的女人的。“男人不坏女人不爱”,也就能适用于一些思想青涩的小姑娘罢了,现实中你看到过哪家已经成年的、到了谈婚论嫁年龄的姑娘,愿意找个整天游手好闲,喜欢打架斗殴,总是消极沉沦的男人呢?
被心上人拒绝,心情不好是人之常情,可以被理解,但也不能只是成天唉声叹气。若真想赢得美女的心,就要向人家展示自己的诚心、证明自己的优秀,不断通过学习提升自己,增长才干,才是追求优秀女人的阳光、健康的方式。
显然,诗中的青年做到了“哀而不伤”:首先,工作上开始努力,不是“流之”,而是“采之”了;接下来,通过与窈窕淑女进行音乐方面的交流,琴瑟友之,赢得了更多和美女接触的机会;然后,进一步再提高自己的工作能力,不但“采之”,还能又快又好的采到最嫩的叶子,这就是“芼之”;最后,“钟鼓乐之”,个人在礼乐方面的才能更加出众,令人赏心悦目而刮目相看了。
这样阳光、上进、积极、健康的青年,又怎么能再次被心上人拒绝呢?结合本诗中开头“雎鸠”的暗喻,诗中的男女当然会最终成为令人羡慕的神仙眷侣。
 
本诗总结:
失败的人生,各有因缘;但是美好的人生,路径是唯一的。
只有通过学习、实践,不断提高自身的能力,才能在机会到来的时候,一鸣惊人,从而拥有更加精彩的人生。“学而时习之,不亦乐乎”,只学习不实践,当然是枯燥的;不学习只知道蛮干,失败的几率当然会很大的;只有不放弃学习,掌握正确的做事方法,并且不断得寻求机会去锻炼应用自己所学,学以致用后,成功的喜悦,当然是令人愉悦的。
本诗中的青年,不正是通过自身的努力,不断学习实践,才拥有抱得美人归的喜悦么?能够娶到一个志同道合、温柔贤惠、美丽大方的女人陪你度过一生,你的人生又怎么能不美好呢?
一生幸福相伴,年轻时多努力些、更进取些、再勤奋些,都是值得的!

相关阅读

  • 《诗经》-周南-第一篇:关雎

  • 成语词句网美文欣赏
  • 关雎原文,关关雎鸠,在河之洲。ɡuān ɡuān jū jiū,zài hé zhī zhōu。窈窕淑女,君子好逑。yǎo tiǎo shū nǚ,jūn zǐ hǎo qiú。参差荇菜,左右流之。cēn cīxìnɡ cài,zuǒ yòu liú zhī。窈窕
  • 浅谈《四十二章经》

  • 成语词句网佳句赏析
  • 四十二章经,最早传入我国的佛教圣典就是《四十二章经》。此部经据传是摄摩腾和竺法兰从印度带到洛阳白马寺并翻译出来的。这部经是释迦牟尼灭度后,他的弟子精选他说的话,共计
  • 唐婉:雨送黄昏花易落

  • 成语词句网诗词赏析
  • 雨送黄昏花易落,图片来源网络/伤心桥下绿波瘦,曾是惊鸿照影来。文/四月默“蕙仙,你不用说,我都明白”,床榻上一个妇人气若游丝,脸色发白,还在喃喃同旁边穿着官府的男子说
关键词不能为空

诗词赏析_佳句赏析_文章阅读_美文欣赏_成语词句网